Jab Abu-Jahal Chup Chup kr HUZOOR se Quran ki Tilawat Suna karta tha