Cricket World Cup Bhi MQM Apnay Khatay Me Lerhay Hain, Dekhiye Kese